Hệ thống điều khiển áp lực gió lò nung Clinke

19/01/2016

  • Tự động vẽ biểu đồ nưng luyện trong quá trình sản xuất clinke.
  • Đo lường và điều khiển các thông số như nhiệt độ gió hông, áp suất, lưu lượng gió.
  • Điều khiển tốc độ động cơ quạt root bằng biến tần đảm bảo tiết kiệm năng lượng trong quá trình điều khiển lưu lượng gió.

Xi măng X18