Hệ thống điều khiển cân định lượng theo phương pháp cân mẻ

19/01/2016

Hệ thống cân phối liệu theo phương pháp cân mẻ. Rất thích hợp cho những trạm nghiền xi măng công xuất nhỏ 4-15 t/h 

  • Tự động ổn định năng xuất.
  • Tự động tính toán bù sai số 
  • Quản lý theo năng xuất theo ca ,ngày thỏng làm việc
  • Cú thể tích hợp 6 thành phần.

Xi măng Hà Nam, Xi măng Ba đình, Xi măng Vật liệu xây dựng Bỉm Sơn.