Hệ thống điều khiển cân phối liệu sản xuất thuỷ tinh (dây truyền phích và bóng)

19/01/2016

-    Giám sát và điều khiển cân trộn nguyên liệu lỏng  lên tới 6 thành phần.
-    Giám sát và điều khiển từ xa thông qua máy tính.
-    Giám sát tại hiện trường thông qua màn hình cảm ứng HMI.
-    Hệ thống đuợc tích hợp chức năng tự động bù sai số.
-    Có khả năng quản lý và và lưu trữ số liệu ngay cả khi không có máy tính PC. 
-    Sản phẩm được ứng dụng tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.