Hệ thống điều khiển cân trộn nguyên liệu lỏng sản xuất xà phòng

19/01/2016

-    Giám sát và điều khiển cân trộn nguyên liệu lỏng  lên tới 10 thành phần.
-    Giám sát và điều khiển từ xa thông qua máy tính.
-    Giám sát tại hiện trường thông qua màn hình cảm ứng HMI.
-    Hệ thống đuợc tích hợp chức năng tự động bù sai số.
-    Có khả năng quản lý và và lưu trữ số liệu ngay cả khi không có máy tính PC. 
-    Tự động lựa chọn 1 trong 2 mix nhằm tăng năng xuất của hệ thống.
-    Có thể lựa chọn linh hoạt các chế độ xả theo yêu cầu công nghệ. 
-    Sản phẩm được ứng dụng tại nhà máy bột giặt Net. UNILEVER.