Hệ thống điều khiển gia nhiệt cho dây truyền tháo vi mạch

19/01/2016

-    Điều khiển nhiệt độ theo đường cong gia nhiệt cho trước.
-    Lưu trữ các thông số nhiệt độ cho từng loại vi mạch của các hãng khác nhau.
-    Có chức năng vẽ biểu đồ gia nhiệt thực tế và nhiệt độ đặt. 
-    Có chức năng tháo, lắp vi mạch.
-    Ứng dụng tại  ACHAU, Bệnh viện Laptop. Bệnh viện máy tính.