Hệ thống điều khiển và phần mềm điều khiển nhiệt độ cho công đoạn ram, thấm

19/01/2016

-    Có thể điều khiển tới 16 bước  và 4 chương trình.
-    In ấn và giám sát quá trình nung luyện theo các đừơng cong nung luyên cho trước.
-    Bạn có thể giám sát số liệu từ xa thông qua modem hay đường truyền ADSL.
-    Quản lý số liệu dưới dạng đồ thị .

Ưng dụng tại nhà máy ALLBORG khu công nghiệp Quán toan Hải Phòng.