Hệ thống điều khiển và phàn mềm đo lường và giám sát nhiệt độ lò nung thuỷ tinh

19/01/2016

Phần mềm đo lường và giám sát nhiệt độ có tính năng tự động vẽ biểu đồ tăng giảm nhiệt độ tại các vị trí xác định giúp cho ngươi vận hành theo dõi kịp thời quá trình gia nhiệt và tình trạng thiết bị.

Viện công nghệ, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. Viện máy và dụng cụ công nghiệp IMI.