Hệ thống điều khiển và phần mềm thử nghiệm mẫu thép với các tính năng mới

19/01/2016

  • Tính toán và phát hiện giới hạn bền và giới hạn chảy của vật liệu thép,gang.
  • Giao diện  thân thiện , có các chức năng mô phỏng quá trình đã thử mẫu thép.
  • Chức năng thử uốn ,tính toán độ bền uốn.
  • Chức năng cập nhật các thông số của các mẫu thử mới.

Ứng dụng tại cơ khí Hà Nôị HAMECO, Viện kỹ thuật giao thông vận tải, Lab 164, Viện KHCN Kinh tế Xây dựng HN.