Hệ thống giám sát điều khiển cân chất thơm bột 9 thành phần trong dây chuyền sản xuất bột giặt

19/01/2016

Điều khiển cân trộn linh hoạt theo các công thức mà người vận hành đã lập trình trước.
Có chức năng mô phỏng, giám sát  quá trình cân, xả 
Có thể đặt chương trình xả và cân cho các chế độ  khác nhau.
Ứng dụng tại NET-UNILEVER.