Hệ thống giám sát điều khiển cân nguyên liệu 6 thành phần trong dây chuyền sản xuất bột giặt

19/01/2016

Điều khiển cân trộn linh hoạt theo các công thức mà người vận hành đã lập trình trước.
Có chức năng mô phỏng, giám sát  quá trình cân, xả theo phương pháp trừ lùi. Giúp  tiết kiệm không gian, đơn giản hoá phần cơ khí.  
Có thể đặt chương trình xả và cân cho các công thức khác nhau .
Ứng dụng tại  NET-UNILEVER.