Hệ thống giám sát điều khiển máy xạ trị Co-60 trong bệnh viện

19/01/2016

Điều khiển Co-60  thông qua servor motor chính xác tới từng vị trí trong cơ thể con người để tiêu diệt các tế bào ung thư.
Có chức năng mô phỏng quá trình chiếu xạ. Giúp các bác sĩ điều trị dễ dàng quan sát các vị trí của Co-60 .
Có thể đặt chương trình chiếu xạ cho 5 bệnh nhân khác nhau.
Bác sĩ điều trị có thể dễ dàng đặt liều chiếu cho từng vị trí khác nhau .
Đây là công trình hợp tác với Liên Hiệp khoa học - Công Nghệ ứng dụng vật Lý - Tin Học (UNIPA).