Hệ thống giám sát và điều khiển cấp liệu Silos

19/01/2016

Tự động nạp liệu cho các silos theo từng công thức và các mã bột đã đặt trước.
Tự động hiển thị và lưu trũ các thông số của từng silos .
Có khả năng mở rông tới 32 silos .
Có chức năng tự dộng đảo và trộn với các silos có cùng mã bột. 
Ứng dụng tại Vigracera Tiên Sơn.