Hệ thống giám sát và điều khiển lò nung tuynel

19/01/2016

Giám sát và điều khiển nhiệt độ tại các vùng với 53 điểm đo.
Tự động  điều khiển các tốc độ băng tải theo các công thức đẵ đặt trước.
Tự động vẽ biểu đồ từng điểm đo riêng lẻ.
Với kỹ thuật đồ họa hoàn hảo biểu diễn các điểm đo một cách tổng hợp nên người vận hành có thể dễ dàng kiểm soát được quá trình nung  luyện giảm thiểu các lỗi của sản phẩm .
Hệ thống ứng dụng tại Vigracera Hạ Long.